วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมาคมนิยมแดร็กไบรค์

กติกาการแข่งขัน

กติกาเทคนิคระเบียบและกติกา "


1. เครื่องยนต์และเฟรม ต้องเป็นของรุ่นนั้นและยี่ห้อนั้นๆผลิตและจำหน่ายในประเทศเท่านั้น
2. ตัวเฟรมห้ามเจาะ ปรับแต่งโดยมีเจตนาเพื่อการลดน้ำหนัก
3. ถังน้ำมันเดิม จุดติดตั้งเดิม แผงคอลดน้ำหนักได้และแฮนด์ปรับองศาได้
4. ชุดแฟริ่งเดิมจากโรงงาน แต่อนุญาตให้ถอดออกได้เป็นบางส่วนเช่น
   4.1 บังโคนหน้า
   4.2 บังโคนหลัง
   4.3 ใต้เบาะ
   4.4 แฟริ่งใต้ท้อง
   4.5 แฟริ่งด้านหน้าตัวใน
5. เครื่องยนต์สามารถปรับแต่งได้เต็มที่
6. ระบบไฟทั้งคันเดิมๆ ไฟหน้า-หลัง ต้องใช้งานได้ปรกติ
7. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องใช้การสตาร์ทจากสวิตช์ระบบเดิมของโรงงานเท่านั้น
8. ห้ามใช้ระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น
9. ส่วนอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง สามารถโมดิฟายได้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

แฮนด์บน เด็กแว้น หรีด 4

1. เครื่องยนต์และเฟรม ต้องเป็นของรุ่นและยี่ห้อนั้นๆผลิตและจำหน่ายในประเทศเท่านั้น
2. เครื่องยนต์สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ ต้องเป็นระบบหรีด 4 เท่านั้น
3. คาร์บรูปรับแต่งได้ต้องไม่เกิน 30 มิล
4. แฮนด์สามารถเปลื่ยนได้แต่ต้องอยู่เหนือแผงคอบนตำแหน่งเดิม
5. แผงคอปรับเปลื่ยนได้ ถังน้ำมันเดิมจุดเดิม
6. ส่วนอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง สามารถโมดิฟายได้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

สายพาน 66 มิล

1. ตัวเครื่องยนต์สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ แต่ห้ามใช้เสื้อหล่อขึ้นมาใหม่วัดความกว้างกระบอกสูบ ต้องไม่เกิน 66 มิลลิเมตร
2. เฟรมและแฟริ่งสามารถปรับแต่งได้เต็มที่
3. ห้ามใช้ระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้น
4. ส่วนอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง สามารถโมดิฟายได้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

จูเนียร์

1. เครื่องยนต์และเฟรม ต้องเป็นของรุ่นและยี่ห้อนั้นๆผลิตและจำหน่ายในประเทศเท่านั้น
2. ตัวเครื่องยนต์สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ วัดความกว้างกระบอกสูบต้องไม่เกิน 56 มิลลิเมตร
3. ข้อเหวี่ยงเปลื่ยนหรือโมดิฟายได้แต่ช่วงชักต้องไม่เกิน 52 มิลลิเมตร
4. วัดซีซีแล้วต้องไม่เกิน 129 ซีซี
5. คาร์บูเรเตอร์ สามารถใช้ร่วมรุ่นกันได้ในระหว่างรถพิกัด 125 ซีซี ของยี่ห้อและรุ่นที่ผลิต  จำหน่ายในประเทศเท่านั้นและสามารถคว้านหรือเจียรได้ไม่จำกัด
6. ส่วนอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง สามารถโมดิฟายได้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

2+4 super open

1.ใช้รถ 2 หรือ 4 จังหวะ ทุกรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศเท่านั้น
2. เครื่องยนต์สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ แต่ห้ามใช้เสื้อสูบหล่อขึ้นมาใหม่
3. เฟรมและแฟริ่งสามารถเปลี่ยนหรือปรับแต่งได้เต็มที่
4. ห้ามใช้ระบบปรับอากาศใดๆ ทั้งสิ้น
5. ส่วนอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง สามารถโมดิฟายได้เต็มที่ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักการเก็บคะแนนประจำปี   

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 สนาม โดยจะนำคะแนนของแต่ละสนามรวมกัน ตัดสินในสนามสุดท้าย โดยแต่ละสนามจะมีคะแนนดั้งนี้
  อันดับที่ 1                 25    คะแนน
  อันดับที่ 2                 20    คะแนน
  อันดับที่ 3                 16    คะแนน
  อันดับที่ 4                 13    คะแนน
  อันดับที่ 5                 11    คะแนน
  อันดับที่ 6                 10    คะแนน
  อันดับที่ 7                  9     คะแนน
  อันดับที่ 8                  8     คะแนน

การแข่งขันรถจักรยานยนต์เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ภาคใต้ทางตรง 201 เมตร มี 4 สนาม

สนามที่ 1                  วันที่ 26-27 มีนาคม 2554  ณ.สนามแข่งขันชั่วคราว ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ( อ.คลองท่อม ) กระบี่
สนามที่ 2                  วันที่ 25-26 มิถุนายน 2554 ณ.สนามแข่งขันชั่วคราว ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ( อ.คลองท่อม ) กระบี่
สนามที่ 3                  วันที่ 24-25 กันยายน 2554 ณ.สนามแข่งขันชั่วคราว ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ( อ.คลองท่อม ) กระบี่
สนามที่ 4                  วันที่ 24-25 ธันวาคม 2554 ณ.สนามแข่งขันชั่วคราว ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ( อ.คลองท่อม ) กระบี่

การเก็บคะแนนมีทั้งหมด 6 รุ่น ( 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น )

รุ่นที่ 1  สายพาน เด็กแว้น โอเพ่น
รุ่นที่ 2  สายพาน เด็กแว้น ลูกสูบ 59 มิล ชัก 4  เฉพาะท้องถิ่นมือใหม่เท่านั้น  เปิดวัด
รุ่นที่ 3  สายพาน เด็กแว้น ลูกสูบ 54 มิล ชัก 3 เปิดวัด
รุ่นที่ 4  แฮนด์บน เด็กแว้น หรีด 4 เปิดวัด
รุ่นที่ 5  สายพาน ลูกสูบ 66 มิล เปิดวัด
รุ่นที่ 6  จูเนียร์  เปิดวัด


หมายเหตุ
ในการแข่งขันแต่ละสนามที่เก็บคะแนนถ้ามีการเปลื่ยนแปลงผู้จัดจะลงใน WWW.FCCIRACING.COM   หรือ โทร.086-9429197 ..OUN BKK_KRABI


กติกาการแข่งขัน

1.   ใช้ระยะทางการแข่ง 201 เมตร
2.   แข่งขันครั้งละ 1คู่ (2คัน)
3.   ใช้ระบบแพ้คัดออก  เหลือผู้ชนะเพียงผู้เดียวในแต่ละคู่
4.   ใช้กติกาการแข่งขัน 3 ครั้ง ชนะ 2 ใน 3 ครั้ง
5.   ใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน  เวลาที่ดีกว่าเป็นผู้ชนะ
6.   ผู้ชนะในแต่ละคู่  จะต้องมาแข่งกันอีก  จนกว่าจะเหลือคู่ชิงที่ 1-2 และคู่ชิงที่ 3-4

การแบ่งสายการแข่งขัน
1.   การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สาย  โดยใช้ชาร์ทการแข่งขันระบบ 4,8,16,32
2.   ถ้าจำนวนรถแข่งพอดีกับชาร์ทการแข่งที่ระบุให้วิธีจับคู่โดยการจับสลาก
3.   ถ้าจำนวนรถแข่งเกินจากชาร์ทการแข่งขันที่ระบุให้ใช้วิธีจับคู่โดยการจับเวลารถแข่งทุกคันโดยเรียงลำดับจากเวลาที่ดีที่สุดให้กับชาร์ทการแข่งขัน โดยใช้ระบบหัวชนท้าย
4.   การจับคู่แบ่งสายการแข่งขันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และการตัดสินของกรรมการ

การสตาร์ท
1.   นักแข่งในรุ่นที่จะทำการแข่งขัน จะต้องพร้อมกันที่จุดพักรถ
2.   นักแข่งที่จะทำการแข่งขัน จะต้องพร้อมกันที่เส้นสตาร์ทกันทุกคู่
3.   การแข่งขัน จะปล่อยจากจุดสตาร์ทครั้งละ 1 คู่ หรือ 2 คัน
4.   นักแข่งจะออกจากเส้นสตาร์ทได้ ต่อเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวเท่านั้น
5.   หากนักแข่งออกก่อนได้รับสัญญาณไฟเขียว แสดงว่าท่านฟาล์ว

การแพ้ฟาล์วของแต่ละคู่
1.   นักแข่งคนเดียวกันแพ้ฟาล์ว 2 ครั้ง ต่อเนื่องให้ตกรอบ
2.   นักแข่งทั้งคู่ฟาล์วในการแข่งขันครั้งที่ 1 ให้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งที่ 2 เป็นผู้เข้ารอบ
3.   นักแข่งทั้งคู่ฟาล์วในการแข่งขันครั้งที่ 2 ให้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งที่ 1 เป็นผู้เข้ารอบ
4.   นักแข่งทั้งคู่ฟาล์ว 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ให้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งที่ 3 เป็นผู้เข้ารอบ
5.   นักแข่งที่ไม่ขับขี่ไปตามเส้นทางของตนเอง หลุดไปในเส้นทางของคู่แข่งขัน หรือวิ่งชนไพล่อนจะปรับแพ้ฟาล์ว 1 ครั้ง

การซ้อม
1.   นักแข่งจะต้องซ้อมในเส้นทาง และเวลาที่กรรมการกำหนดให้เท่านั้น
2.   นักแข่งที่ไท่ได้สมัคร และรถไม่ผ่านการตรวจสภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงซ้อมทุกกรณี
3.   ห้ามซ้อมในทางอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เด็ดขาด
4.   ห้ามนักแข่งย้อนทางมาจุดสตาร์ทโดยเด็ดขาด  ฝ่าฝืนกรรมการปรับฟาล์วทันที

การแต่งกาย
1.   นักแข่งนักแข่งทุกรุ่น ทุกคน จะต้องแต่งกายด้วยชุดแข่ง หรือเสื้อแขนยาว กางเกงยีนส์ขายาวเพื่อความปลอดภัย
2.   ต้องสวมหมวกกันน๊อค แบบเต็มใบเท่านั้น
3.   นักแข่งจะต้องสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ท หรือรองเท้าหุ้มส้นให้เรียบร้อยทุกครั้ง ทั้งการซ้อมและแข่งขัน

การยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน
1.   อาจจะยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันทั้งหมดทุกรุ่น หรือเฉพาะรุ่น กรณี
      1.1       นักแข่งสมัครน้อย ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร
      1.2       เกิดภัยธรรมชาติ ก่อนหรือขณะทำการแข่งขัน จนไม่สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้
      1.3       เหตุในสนามแข่ง อันทำให้ดำเนินการแข่งขันต่อไม่ได้
2.   กรณีที่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันครั้งต่อไป ในรุ่นที่ถูกเลื่อน หรือยกเลิกการแข่งขัน
3.   นอกเหนือจากที่ระบุ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ในทุกกรณี
กติกาน้ำหนัก1. 2 จังหวะ OPEN คน + รถ      110  กิโลกรัม
2. 2 จังหวะ แว๊นซ์ คน + รถ       110  กิโลกรัม
3. สายพาน OPEN คน + รถ      105  กิโลกรัม
4. สายพานแว๊นซ์ คน + รถ         110  กิโลกรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น